Amelandia Jo 12 – VV Blija Jo 12

Op 6 november moest de JO 12 ùt nei Amelandia. Allinich de reis is natuurlijk al een feestje! Op de boat fan hjelve 10en begûn de foarbereiding foar de westryd al gau mei saucijzenbroadsjes, tikkertsje en kaartspultsjes. Oankaam op Amelân koenen wy ynstappe yn auto`s op nei Hollum. Mei de fjoertoer op de achtergrùn gie de wedstryd fan start. Ùs jeugd wie nog net hielendal by de les, want Amelandia scoorde fuort fanôf de ôftrap de 1-0. Maar gelukkig, dit skodde de jo 12 wekker. Al snel begon de doelpuntentrein op gong te kommen. Tsjin de tiid dat de skeidsrjochter fluite foar de rust hienen se de achterstand al ombogen tot een 1-6 foarsprong. Nei een snelle beker ranje (want ja, we moesten ek wèr op tiid by de boat wèze) gie de twadde helft fan start. Helaas foar Amelandia wie ùs team nog net klear mei hun doelpuntenrein. Troch prachtig fuotbal en goed oerspieljen stie et oan et einde fan de wedstryd 1-15 foar Blija. Gau op nei de boat, wèr et feest nog even trochset wèr want de beurskes wienen nog net leeg ;)! We ha een mooi dagje Amelân hân!