Jeugdbestuur

Het jeugdbestuur start het seizoen 21/22 met een nieuwe samenstelling. Sinds mei is Janna Visbeek in het bestuur gekomen als extra lid. In september hebben we afscheid genomen van Sjoukje Holwerda. Zij heeft 6 jaar in het jeugdbestur gezeten. Marlies Douwes zal haar taak overnemen en zal de rol van voorzitter vervullen.

Ook dit jaar zal het jeugdbestuur zich inzetten voor een sportief voetbalseizoen van de jeugd. Enkele teams voetballen in combiteams met Holwerd/Ternaard. De samenwerking met deze verenigingen zijn goed afgestemd en de jeugd rouleert van trainings- en wedstrijdvelden.

Per augustus is er een nieuw JO7team gestart met proeftraingen. Wel geteld zijn er 12 jongeren elke woensdagmiddag enthousiast om het voetballen te leren. We hopen dat alle jeugd enthousiast blijft en lid wil worden van de club.

Alle teams hebben een contactpersoon uit het jeugdbestuur. Hiermee hopen we dat we van alle bijzonderheden snel op de hoogte zijn en andersom. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij een van bestuursleden.