Deze bedrijven sponsoren onze site.
Ook u kunt hier een banner krijgen, neem hiervoor contact op met: reclame@vv-blija.nl

of ga naar de pagina van de sponsor-commissie

 

Bij vv-Blija:
 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018

1 OPENING

Dirk opent de vergadering en vindt het mooi dat degenen die er zijn de moeite hebben genomen om te komen.
Moeten er nog extra punten worden opgenomen in de agenda? Iedereen is het eens met de agendapunten en er hoeven geen punten toegevoegd worden.

2 NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 24-11-2017

Froukje leest deze notulen voor en Dirk vraagt of er nog opmerkingen over deze notulen zijn. Auke meldt dat de ballenvangers zijn gemaakt. Nu zijn de ballenvangers rond het hoofdveld aan de beurt. Zitten grote gaten in.

3 JAARVERSLAG SEIZOEN 2017/2018

Froukje heeft het jaarverslag gemaakt en leest deze voor. In het jaarverslag wordt vermeldt dat de 35+ mannen veel wedstrijden hebben verloren maar ze zijn zelfs een keer tweede geworden dus bij deze is het weer recht gezet.

4 FINANCIEEL VERSLAG

Jehonnes heeft weer een netjes financieel jaarverslag gemaakt en deelt deze uit en geeft uitleg hierover. Er wordt opgemerkt waarom de trainerskosten het afgelopen seizoen zo hoog waren. Dit komt omdat de vorige trainer via Sport Fryslan werd uitbetaald. Dit is inderdaad een hele hap geweest. We zijn met de nieuwe trainer dan ook gestopt met het uitbetalen via Sport Fryslan.

Auke merkt op dat de sponsorbijdragen laag zijn. Dit is inderdaad ook zo maar we zijn er actief mee bezig om deze inkomsten hoger te krijgen.

5 VERSLAG KASCOMMISSIE / BENOEMEN NIEUW KASCOMMISSIELID

Cor is aanwezig namens de kascommissie en zegt dat Jehonnes het super voor elkaar heeft.

Er moet voor volgend jaar een nieuw kascommissielid benoemd worden en Jelma Holwerda biedt zich hiervoor aan. Als reserve wil Baukje van der Veen wel.

6 BESTUURSWISSELS

Germ de Vries is vorig jaar gestopt als voorzitter. Dirk Kamma heeft deze taak van Germ overgenomen. Dirk vraagt of de aanwezigen het hier mee eens zijn. Iedereen klapt dus duidelijk. Dirk bedankt Germ alsnog voor zijn inzet als voorzitter van de club. Hij is helaas niet aanwezig maar wij zullen zorgen dat hij alsnog een attentie hiervoor krijgt.

Er zijn nog steeds een aantal vacatures vacant. Namelijk die van wedstrijdsecretaris, kantinebeheerder en secretaris jeugd.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter:                 Dirk Kamma
Secretaris:  Froukje van Sinderen
Penningmeester:  Jehonnes de Graaf
Wedstrijdsecretaris: Jehonnes de Graaf (vacant)
Materiaal: Dirk-Jan Borger (zonder bestuurlijke functie)
Kantinebeheerder: Dirk Kamma  (vacant)
Sponsorcie: Binne Reitsma
   
Dit samen met het jeugdbestuur:
Age, Edith, Arjen, Yvonne, Sjoukje, Marco

Bruno heeft een verslagje over de site van v.v. Blija.
Er zijn nu zo’n 600 bezoekers per maand. Dus dit aantal is erg gestegen het afgelopen jaar.
Vooral als de dames hebben gespeeld wordt er veel op de site gekeken.
Het is mooi dat veel mensen de site nu rechtstreeks weten te vinden.
Er zouden volgens Bruno nog wel wat meer advertenties op de site kunnen staan. Met de sponsoring zijn we hier nu ook mee bezig.
Uitnodigingen voor vergaderingen en activiteiten voor de club moeten ook aan Bruno worden doorgegeven zodat hij ze op de site kan zetten.

7 RONDVRAAG

Cor zegt dat er bij afgelastingen of verandering van speeltijd dit ook doorgegeven moet worden aan Bruno. Dan kan hij dit op de site aanpassen. Auke wil ook graag dat dit aan hem wordt doorgegeven i.v.m. het klaarmaken van het veld e.d. Ook als een team in Holwerd speelt moet dit worden doorgegeven.
Jelma merkt op of het ook een idee is om zwarte sokken i.p.v. gele sokken aan te schaffen. De gele sokken zijn moeilijk schoon te krijgen en iedereen heeft uiteindelijk een andere kleur geel sokken.

Volgens Jan-Minne zijn de netten van de kleine goals stuk. Hier wordt aan gewerkt.

Baukje vraagt waarom er niet aan de kantinemedewerkers is gemeld om naar een id te vragen als er getwijfeld wordt aan de leeftijd bij het bestellen van alcohol. Dit had inderdaad eerder gemoeten maar alle barmedewerkers krijgen binnenkort een uitnodiging om een avond verantwoord alcohol schenken bij te wonen in de kantine.
Deze avond zal ook op de site worden vermeld. Hopen dat de opkomst groot is en omdat het ook een leerzame avond is.

8 SLUITING

Dirk bedankt iedereen die de moeite heeft genomen om hier vanavond naar toe te komen.
Ondanks dat we er dit seizoen financieel niet heel erg op vooruit zijn gegaan krijgen jullie toch allemaal een drankje van de club.
                          ------------------------------------------------------------------

Ter aanvulling, er zijn nieuwe e-mail adressen aangemaakt:

uitslagen@vv-blija.nl  voor het doorgeven van uitslagen voor op de site (komt bij Bruno)

vrijwilligers@vv-blija.nl voor mensen die zich op willen geven als vrijwilligers (komt bij het bestuur)