Deze bedrijven sponsoren onze site.
Ook u kunt hier een banner krijgen, neem hiervoor contact op met: reclame@vv-blija.nl

of ga naar de pagina van de sponsor-commissie

 

Bij vv-Blija:
 

Jeugdbestuur vv-Blija

Functie: Naam: Telefoon:
voorzitter Age Douma 06-40198618
secretaris Edith Miedema 06-22810006
  Sjoukje Holwerda 06 41 38 55 23
Jon Erik Beintema 06-10275555
Marco de Lau 06-11961310
Yvonne Heins 06-20086491
e-mail jeugdbestuur: jeugdbestuur@vv-blija.nl