Deze bedrijven sponsoren onze site.
Ook u kunt hier een banner krijgen, neem hiervoor contact op met: reclame@vv-blija.nl

of ga naar de pagina van de sponsor-commissie

 

Vrijdag 24 november 2017 Algemene ledenvergadering vv-Blija, 20.00 uur in de kantine
Bestuur voetbal vereniging Blija, 2017

Functie:

Naam:

Adres:

telefoon:

Voorzitter Germ de Vries Taniastrjitte 17 0519-562021
Secretaris Froukje van Sinderen Unemastraat 41 0643-452733
Penningmeester Johannes de Graaf Farrewei 16 06-48977512
Materiaalbeheer Dirk-Jan Borger Taniastrjitte 19 0519-561147
Kantine beheer Dirk Kamma H.Kroesstrjitte 2 06-23536924
Lid / PR Binne Reitsma Joh. Doornbosstrjitte 14 0519-562707
Wedstrijdsecretaris Johannes de Graaf Farrewei 16 06-48977512
Lid Arjen Meijer   06 42005243
e-mail bestuur: bestuur@vv-blija.nl
vv-Blija is op zoek naar vrijwilligers, ook voor het bestuur!