Deze bedrijven sponsoren onze site.
Ook u kunt hier een banner krijgen, neem hiervoor contact op met: reclame@vv-blija.nl

of ga naar de pagina van de sponsor-commissie

 

Bij vv-Blija:
 
Bestuur voetbal vereniging Blija, 2018

Functie:

Naam:

Adres:

telefoon:

Voorzitter Dirk Kamma Zwarteweg 2 06-23536924
Secretaris Froukje van Sinderen Unemastraat 41 0643-452733
Penningmeester Jehonnes de Graaf Farrewei 16 06-48977512
Materiaalbeheer Dirk-Jan Borger Taniastrjitte 19 0519-561147
Lid / PR Binne Reitsma Joh. Doornbosstrjitte 14 0519-562707
Wedstrijdsecretaris Johannes de Graaf (vacant) Farrewei 16 06-48977512
Lid Arjen Meijer   06 42005243
e-mail bestuur: bestuur@vv-blija.nl
vv-Blija is op zoek naar vrijwilligers, ook voor het bestuur!
Zie ons privacy beleid op het inschrijfformulier
Notulen ledenvergadering van Vrijdag 23 November 2018