Deze bedrijven sponsoren onze site.
Ook u kunt hier een banner krijgen, neem hiervoor contact op met:
reclame@vv-blija.nl

of ga naar de pagina van de sponsor-commissie
Bij vv-Blija:
 
Het seizoen 2019/2020 is afgelopen waardoor er weer nieuwe teamindelingen moesten plaats vinden! Hieronder staan de teamindelingen en de contactpersonen per team vermeld, de trainers en leiders worden later bekend gemaakt.
Indien er ouders zijn die eventueel een team zouden willen leideren en/ of trainen, dan kan dit doorgegeven worden aan het Jeugdbestuur, via jeugdbestuurvvblija@gmail.com Bij eventuele vragen horen wij ook graag van jullie!
vv BlijaOnder 12  8x8  (totaal 9 jongens)
     
Thyme de Jong Pieter Veldema
Roan Beintema Pieter Hoogland
Hedzer Bijleveld Arjen Fokke Santhuizen
Wytse-Tjalling van der Wal Joey Perlee
Felke Lútsen Steegstra  
 
Leiders:   Renze Dijkman
Trainers: Renze Dijkman
Jeugdbestuur contactpersoon: Klasina Veldema 06-13479814

Sponsor: Schreiber
Trainingstijden: Woensdag 18.00 - 19.00 uur (Helft kunstgrasveld)